Oaza

Oaza, czyli Ruch Światło - Życie

spotkania: sobota, godz.16.00

miejsce: salka parafialna (mniejsza)