Materiały dydaktyczne [2009]

Posiadamy Materiały Dydaktyczne i okolicznościowo-pamiątkowe.

Broszury informacyjne

Książeczka    Książeczka

Kalendarzyki

Kalendarzyk   Kalendarzyk

Pocztówki

Pocztówka   Pocztówka

Pocztówka   Pocztówka

Nowy Magazyn Familia

Dostępne w Kancelarii Parafialnej
oraz w
Towarzystwo Naukowe Sandomierskie
ul. Opatowska 17, 27-600 Sandomierz
tel. (015) 832 10 78