Odpust ku czci Świętej Barbary

Dnia 4 grudnia odbył się Odpust ku czci Świętej Barbary - współpatronki wspólnoty parafialnej. Roraty o godz. 6.00 sprawował ks. proboszcz Krzysztof Rusiecki oraz Ojciec Emilian Siegel SAC – misjonarz z Warszawy, który w słowach homilii przywołał patronkę górników, hutników, ludzi zagrożonych nagłą śmiercią. O godz. 9.30 Mszy świętej przewodniczył ks. Antoni Drabowicz, koncelebrowali: Dyrektor Sandomierskiego Gościa Niedzielnego - ks. Michał Szawan oraz Ojciec Emilian. O godz. 17.00 sprawowana była Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Jerzey Bisztyga, koncelebrowali: ks. Sylwester Dul, oraz ks. dr Władysław Gwóźdź - kapelan sióstr Franciszkanek, który w homilii ukazał - czego może nas dziś uczyć Święta Barbara dziewica i męczennica. W czasie Mszy świętej wieczornej modlili się również księża z dekanatu. Po Eucharystii wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami Świętej Barbary, które znajdują się  w naszym kościele.