Pielgrzymi z Warszawy u Świętgo Pawła w Sandomierzu
Dnia 25 października kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła nawiedziła 120 osobowa grupa pielgrzymów z Warszawy pod opieką duszpasterzy: księdza kanonika Wiesława Kwietnia - proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie, księdza dziekana Mirosława Nowaka - proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Warszawie oraz księdza Konrada Zawłockiego - wikariusza parafii pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. O godzinie 12.00 sprawowana była Eucharystia i modlitwy upraszające łaski Odpustu Jubileuszowego. Podziękowania za przybycie pielgrzymom złożył ksiądz kanonik Krzysztof Rusiecki - proboszcz parafii. Pobyt  u Świętego Pawła  zakończył się drobnym poczęstunkiem w sali parafialnej.