Czuwanie przy Ciemnicy

W Wielki Czwartek wieczorem dzieci ze scholi i młodzież oazowa zorganizowali czuwanie modlitewne przy Ciemnicy. Swoją obecnością i modlitwą chcieli pocieszać Chrystusowe Serce, które w czasie modlitwy w Ogrójcu doznawało opuszczenia i zdrady.