Poświęcenie Sztandaru Budowlanki

Uroczystość poświęcenia swojego sztandaru przeżywał w kościele Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu 2 października 2008 roku Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, popularna sandomierska Budowlanka, obchodząca 50. lecie istnienia. Sztandar został ufundowany przez starostwo, rodziców i absolwentów szkoły, która nosi imię prof. Zbigniewa Strzeleckiego.

Poświęcenia, podczas Mszy Świętej w kościele rzemieślników i przedsiębiorców diecezji sandomierskiej dokonał ks. Krzysztof Rusiecki, miejscowy proboszcz.

W szkole dyrektor Krystyna Kobylakiewicz przekazała sztandar młodzieży i dokonała pasowania na uczniów. Oprawę liturgiczną przygotowała pani katechetka Elżbieta Trębacz.