Spotkanie z Rycerzami Kolumba

Dnia 29 kwietnia odbyło się spotkanie z Dariuszem Kruszyńskim, który jest delegatem rejonowym Rycerzy Kolumba. Do sali parafialnej przybyło 30 mężczyzn, którzy zostali zapoznani z inicjatywą i działalnością dobroczynnej organizacji jaką tworzą Rycerze Kolumba. Starają się cywilizację miłości budować poprzez cztery filary swej działalności, którymi są: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze Kolumba zostali utworzeni, jako dobroczynna organizacja w New Haven, w Stanie Connecticut, w 1882 roku przez ks. Michaela McGivney oraz przez niewielką grupę katolików. Ich głównym celem było zapewnienie opieki dla rodzin członków organizacji. Rycerze Kolumba obecnie angażują się mocno w życie Kościoła katolickiego, państwa i wspólnoty. W Polsce działają od 2006 roku, skupiając ponad tysiąc członków.