Triduum Paschalne

Święte Triduum Paschalne jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Crystusa.

Wielki Czwartek jest to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej zostały poświęcone modlitewniki dzieciom przygotowującym się do przyjęcia I Komunii  Świętej. Uroczystościom przewodniczył dziekan dekanatu sandomierskiego ks. kanonik Krzysztof Rusiecki. Homilię wygłosił ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń.

Wielki Piątek to dzień wielkiego szacunku wobec ofiary Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy świata. Centrum tego dnia stanowiła Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Antoni Drabowicz. Licznie zgromadzeni wierni w modlitewnym skupieniu adorowali odsłonięty Krzyż podczas nabożeństwa.

Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Do południa odbywało się święcenie pokarmów na wielkanocny stół. Wieczorem rozpoczęła się Wigilia Paschalna, która składa się następujących części:  Liturgia Światła,  Liturgia Słowa,  Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Uroczystościom Wielkiej Soboty przewodniczył ks. Sylwester Dul.

Rezurekcja w Kościele Katolickim jest to pierwsza Msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją. Radosnym śpiewem i dźwiękiem dzwonów rozpoczęła się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwszej Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Krzysztof Rusiecki, homilię wygłosił ks. Wojciech Zasada. Kaznodzieja powołując się na słowa Sługi Bożego Jana Pawła II przypomniał o występowaniu dziś dwóch cywilizacji: życia i śmierci. Zmartwychwstanie to dzień życia i nadziei, której mamy być świadkami.