Kolęda u Sióstr Franciszkanek

Dnia 17 stycznia odbyła się kolęda w Domu Generalnym Sióstr Franciszkanek mieszkających przy ulicy Leszka Czarnego. Wspólne spotkanie rozpoczęło się modlitwą i odczytaniem fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Dziekan sandomierski ks. Krzysztof Rusiecki w imieniu duszpasterzy posługujących w parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła udzielił błogosławieństwa na kolejny rok życia i posługi Sióstr Franciszkanek. Podczas uroczystego obiadu ks. Antoni w dniu święta swego patrona otrzymał od Sióstr życzenia imieninowe.