Spotkanie opłatkowe Kół Żywego Różańca

W niedzielę 10 stycznia po mszy świętej o godz. 15.00 odbyło się spotkanie opłatkowe dla Sióstr i Braci przynależących do Kół Żywego Różańca działających przy parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Przedstawiciele 21 wspólnot różańcowych podczas wspólnej modlitwy i śpiewu kolęd dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. Ksiądz dziekan Krzysztof Rusiecki wyrażając wdzięczność tak wielu członkom Wspólnoty Kół Różańcowych zachęcił w tym roku do szczególnej modlitwy za kapłanów.