Nowy Dziekan Sandomierski

Dnia 9 listopada  podczas dekanalnego spotkania księzy pracujących w dekanacie sandomierskim odbyły się wybory na urząd dziekana. Największą ilość głosów otrzymał nasz ks. Proboszcz kan. Krzysztof Rusiecki. Dnia 13 listopada Ks. Bp.Ordynariusz  Krzysztof Nitkiewicz biorąc pod uwagę wybór głosowania  Dekretem ustanowił ks. Krzysztofa Rusieckiego Dziekanem Dekanatu Sandomierz.