Ratujmy zabytki cmentarza

W dniach 31 października do 2 listopada na cmentarzu przy parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła odbyła się kwesta na renowację zabytkowych nagrobków. Kwesta organizowana była przez Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego.