Rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II

Dnia 16 października w 31 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową o godz. 21.00 odbył się Apel Jasnogórski. Wspólna modlitwa wieczorna była dziękczynieniem Bogu za osobę Sługi Bożego Jana Pawła II oraz przypomnieniem potrzeby dążenia każdego człowieka do świętości i roztropnego korzystania z daru wolności – o czym nieustannie przypominał Papież. Rozważanie apelowe poprowadził ks. Antoni, teksty nagrań z wyboru Papieża Jana Pawła II oraz Jego I pielgrzymki do Ojczyzny przygotowała organistka s. Michaela.


W NASZEJ ŚWIĄTYNI DNIA 16 KAŻDEGO MIESIĄCA PROWADZONY JEST APEL JASNOGÓRSKI Z MODLITWĄ O WYNIESIENIE DO CHWAŁY OŁTARZY SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II – WSZYSTKICH SERDECZNIE  ZAPRASZAMY