VI Piesza Pielgrzymka do Sulisławic

Dnia 7 września z Sandomierza wyruszyła VI Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. O godz. 7.30 w Katedrze sprawowana była msza święta, której przewodniczył i homilie wygłosił ks. Krzysztof Rusiecki. Proboszcz parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła jest inicjatorem corocznych pieszych pielgrzymek do tronu Pani Ziemi Sandomierskiej w przeddzień święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Pielgrzymka liczyła ponad 200 osób i wyruszyła pod hasłem "WIERNOŚĆ CHRYSTUSOWI W NAŚLADOWANIU MARYI". Na pielgrzymim szlaku obena była młodzież maturalna z II Liceum Ogólnokształcącego, młodzież Gimnazjum nr 1, siostry ze Zgromadzenia Córek Św. Fanciszka z Matką Generalną na czele, mieszkańcy miasta Sandomierza i okolic. Opiekę duchową nad grupą pątników sprawowali ks. Mariusz Bajak i ks. Antoni Drabowicz. Lider - brat Andrzej Gach wraz z grupą porządkowych czuwali na bezpieczeństwem w czasie drogi do Sulisławic. Proboszcz ks. Jerzy Burek wraz z mieszkańcy parafii Świętego Floriana w Koprzywnicy w atmosferze wielkiej  życzliwości przygotowali posiłek dla wszystkich zmierzających do Matki Bożej Bolesnej. O godz 18.00 pielgrzymi brali udział we mszy świętej, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Na zakończenie odbyła się procesja różańcowa i powrót autokarami do Sandomierza.