Powitanie Matki Bożej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia

Po długim czasie przygotowań dnia 4 września o godzinie 16.30 z naszego kościoła wyruszyła procesja na początek ulicy Staromiejskiej. Tam dokonało się powitanie Matki Bożej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia przybyłym z kościoła seminaryjnego – św. Michała Archanioła. Rektor WSD – ks. Jan Biedroń uroczyście przekazał obraz Matki Bożej Częstochowskiej proboszczowi parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła – ks. Krzysztofowi Rusieckiemu w obecności ks. bpa Edwarda Frankowskiego. W uroczystej procesji do kościoła poszczególne grupy parafii (kapłani, matki, ojcowie, młodzież, rzemieślnicy) nieśli obraz Matki Bożej. Mszy świętej na powitanie Matki Bożej przewodniczył ks. bp Stefan Siczek – administrator diecezji radomskiej, który w latach 1961-1963 był wikariuszem parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła. Pasterz diecezji sandomierskiej ks. bp Krzysztof Nitkiewicz powitał Matkę Bożą i dostojnych gości. Po zakończoneniu Eucharystii obraz Matki Bożej został przeniesiony przez hutników do kościoła i rozpoczął się czas adoracji Świętego Wizerunku Nawiedzenia przez wspólnoty wiernych w parafii.