Przygotowanie do Nawiedzenia Matki Bożej w parafii

Dnia 30 sierpnia rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje przed Nawiedzeniem Matki Bożej, które miało miejsce dnia 4 – 5 września. Każda rodzina wcześniej otrzymała program rekolekcji i obraz Matki Bożej – pamiątkę Nawiedzenia. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Tadeusz Gniewek ze Zgromadzenia Księży Sercanów. W modlitewnych spotkaniach licznie uczestniczyli wierni różnych stanów i grup duszpasterskich w parafii.  Podczas rekolekcyjnych zamyśleń każdy wyznał publicznie wiarę oraz każda rodzina uczestnicząca duchowym przygotowaniu otrzymała błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Na terenie parafii podejmowane były wielkie porządki, piękne dekoracje mieszkań i ulic. W kościele został przygotowany tron dla Matki Bożej oraz ołtarz polowy na czas powitania i pożegnania Królowej Polski.

Duszpasterze parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się podejmując różne prace aby godnie  przyjąć Maryję w znaku Częstochowskiej Ikony.