Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Św. Paweł (1 Kor 13, 4-6)
 
 

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - www.gosc.pl

 
Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna
jest wywyższeniem ludzkiej natury, 
spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * 
i utwierdź naszą nadzieję, że my,
członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim w chwale.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 
Z przesłania Jana Pawła II do kardynałów Stanów Zjednoczonych, 23.04.2002 |  Niedziela.pl
 

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich,

do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.

Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat,

jaki panował wśród pierwszych chrześcijan;

abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy

i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego darów.

Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane.

Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie

i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych.

Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za Tobą.

Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych siebie.

Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi,

która jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań,

prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas,

gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić. Amen.

Św. Jan Paweł II
 
 

 Ołtarz