Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Zwykła 17.01.2021 r.

- Niedziela – II Niedziela Zwykła – Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim.

18 I rozpoczniemy Tydzień modlitw o jedność chrześcijan.

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

- Wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara Bp. O godz. 16.30 nabożeństwo do M.B z Guadalupe.

- Czwartek – wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy. O godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja prowadzona przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obchodzimy dzień Babci. Swoje imieniny obchodzi p. Agnieszka Strojewska katechetka z naszej ,,Budowlanki’’ życzymy jej wielu łask Bożych i satysfakcji z pracy katechety.

- Piątek wspomnienie św. Wincentego Pallottiego prezbitera. Założyciela księży Pallotynów. Dzień Dziadka pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

- III Niedziela – Niedziela Słowa Bożego ustanowiona Listem apostolskim ,,Aperuit illis” przez Papieża Franciszka w roku 2019. Dzień patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego.

2. Dziękujemy za 4 ofiary złożone na potrzeby Kościoła – Bóg zapłać. Prosimy
o uregulowanie ofiar na cmentarz, związanych z wywozem śmieci (przypominamy właścicielom grobów o obowiązkowym uregulowaniu tego zobowiązania gdyż z wieloma wzrostami ceny za ich wywóz wzrasta zadłużenie parafii).

3. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, i nowych numerów prasy katolickiej,
a także do zamawiania Mszy Św. za żywych jak i za zmarłych, Mszy Św. gregoriańskich na 2021 r. Pamiętajmy szczególnie o jubileuszach, dniach urodzin i ważnych wydarzeniach
w życiu rodziny.

4. Kolęda. Rokrocznie w okresie Bożego Narodzenia przychodziliśmy do Waszych domów z wizytą duszpasterską, by spotkać się z wszystkimi członkami rodziny, porozmawiać o sprawach dotyczących Waszych rodzin i naszej parafii, by modlić się z Wami i dla Was o Boże błogosławieństwo w nadchodzącym roku.

W tym roku, wobec zagrożenia rozszerzania się zakażeń oraz obaw wielu osób, szczególnie z grup większego ryzyka, nie będzie odwiedzin w Waszych domach. Natomiast zapraszamy do kościoła na mszę św. o godz. 17.00 po mszach świętych odmówimy modlitwę by prosić o błogosławieństwo na nowy rok i potrzebne łaski dla mieszkańców poszczególnych ulic czy bloków. Zapraszamy reprezentantów rodzin; prosimy o przyniesienie z sobą buteleczki z wodą, którą poświęcimy, a którą po powrocie do domu można pokropić mieszkanie. Kto sobie życzy przy tej okazji można złożyć zwyczajową ofiarę kolędową w Kościele.

Po powrocie z kościoła o dowolnej godzinie wieczorem rodzina gromadzi się na wspólnej modlitwie, odczytuje fragment Pisma Świętego (o narodzeniu Chrystusa – ewangelia św. Łukasza rozdz. 2), odmawia dziesiątek różańca, modlitwę w intencji rodziny, najstarszy z rodziny kropi wodą święconą domowników i mieszkanie i wspólnie śpiewa kolędę. Na stół kładziemy biały obrus, krzyż, zapalone świece, Pismo Święte, wodę święconą i kropidło.

 

Plan Kolędy:

18.01.2021 r. (poniedziałek)

ul. T. Króla 1

19.01.2021 r. (wtorek)

ul. T. Króla 4

20.01.2021 r. (środa)

ul. T. Króla 6

21.01.2021 r. (czwartek)

ul. T. Króla 8

22.01.2021 r. (piątek)

ul. T. Króla 10

23.01.2021 r. (sobota)

ul. Słowackiego 33, 35, 35A, 36, 37 i ci którzy nie mogli wcześniej przybyć

 

 

 

DEKRET

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie czerwonej 1 osoba na 15 m².

2. Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

– osobom z objawami infekcji,

– osobom w podeszłym wieku,

– kobietom w stanie błogosławionym,

– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek. W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza

w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem. Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz

Biskup Sandomierski

ks. Roman Janiec

Kanclerz Kurii