Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 14.03.2021 r.

- IV Niedziela Wielkiego Postu - zwana Laetare (Niedziela Radości). Niedzielne nauki rekolekcyjne wielkopostne dla wszystkich w naszej parafii prowadzi ks. prof. dr hab Roman Sieroń a okazja do spowiedzi będzie w poniedziałek i wtorek od 9.00 do 10.00 i popołudniu od 16.00 do 17.00. O 14.30 wypominki a po nich msza św. za zmarłych wspominanych w wypominkach. W Wielkim Poście w naszym kościele Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym po mszy świętej o godz. 15.00. Codziennie po mszy św. wieczornej do 19 marca odmawiamy litanie do św. Józefa.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na opłacenie rachunków za ogrzewanie kościoła i budynków parafialnych.

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

- Wtorek – O godz. 16.30 nabożeństwo do M.B z Guadalupe.

- Czwartek – o godz. 16.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja prowadzona przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 17.00 msza święta.

- Piątek – Drogi krzyżowe w naszym kościele dla dzieci o godz. 16.30 a dla dorosłych o godz. 17.30. Uroczystość św. Józefa, w kościele św. Józefa i Jankowicach Odpust.

Transmisja Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza z sanktuarium diecezjalnego św. Józefa w Nisku o godz. 12.00.

Rozpoczyna się Tydzien modlitw o ochronę życia.

- V Niedziela Wielkiego Postu

2. Dziękujemy za 6 ofiar złożonych na potrzeby Kościoła – Bóg zapłać. Prosimy
o uregulowanie ofiar na cmentarz, związanych z wywozem śmieci (przypominamy właścicielom grobów o obowiązkowym uregulowaniu tego zobowiązania gdyż z wieloma wzrostami ceny za ich wywóz wzrasta zadłużenie parafii).

3. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, i nowych numerów prasy katolickiej, a także do zamawiania Mszy Św. za żywych jak i za zmarłych, Mszy Św. gregoriańskich na 2021 r. Pamiętajmy szczególnie o jubileuszach, dniach urodzin i ważnych wydarzeniach w życiu rodziny.

4. Katechezy przeznaczone dla mieszkańców Sandomierza i okolic odbywają się we wtorki i piątki Wielkiego Postu, o godz. 19.30, przy kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Katechezy prowadzi Wspólnota Neokatechumenalna.

5. Baranki Wielkanocne po 5 zł u siostry zakrystianki. Przy ołtarzu św. Barbary jest kosz do którego można składać różne produkty żywnościowe i odzież dla potrzebujących. Na kwiaty do Bożego grobu ofiary złożyło: Koło Żywego Różańca – MB Pięknej Miłości i Miłosierdzia – 100 zł, Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny – 100 zł, Rycerze Kolumba – 70 zł, MB Królowej Polski – 100 zł, p. Janina Witczak – 50 zł – Bóg zapłać.

 

 

5. DEKANAT SANDOMIERSKI

Stacyjne Drogi Krzyżowe Rok - 2021

DATA

DZIEŃ

PARAFIA

 

     

Godz. 17.00

 

Godz. 17.00

 

12 III

Piątek po III N.WP

Nawrócenia św. Pawła

 

19 III

Piątek po IV N.WP

M.B. Królowej Polski

 

26 III

Piątek po V N.WP

Św. Józefa

 

 

 

 

Sandomierska Droga Krzyżowa: w sobotę 27 marca 2021 r. - po Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 - z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do kościoła Św. Michała Ap.

Trasa: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Ożarowska, Maciejowskiego, Cieśli, Armii Krajowej, Słowackiego, Ogrodowa, Mickiewicza, Żeromskiego - do kościoła Św. Michała Ap.

 

 

 

DEKRET

Zasady obowiązujące w związku z nową falą pandemii koronawirusa

Kierując się troską o Siostry i Braci narażonych w czasie pandemii na liczne zagrożenia oraz mając na względzie zbawczą misję powierzoną przez Chrystusa Kościołowi, przypominam obowiązujące dotychczas zasady i stanowię dodatkowe, które należy niezwłocznie wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o jednocześnie wszystkich Księży, aby pozostali w bliskim kontakcie z wiernymi – z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych – w celu zapewniania im opieki duchowej i wychodzenia naprzeciw innym bieżącym potrzebom. Jesteśmy wspólnotą, w której mamy wspierać się nawzajem, służąc sobie z miłością.

1. Liczba uczestników nabożeństw liturgicznych

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami sanitarnymi, podczas nabożeństw liturgicznych może przebywać w strefie czerwonej 1 osoba na 15 m².

2. Dyspensa

Zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

– osobom z objawami infekcji,

– osobom w podeszłym wieku,

– kobietom w stanie błogosławionym,

– osobom, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „czerwonej strefie”, udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku wszystkim osobom przebywającym we wspomnianej strefie podczas jej obowiązywania.

3. Środki ochrony osobistej

Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

– wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie z tego obowiązku zgodnie z przepisami sanitarnymi,

– pracownicy kościelni będący w kontakcie z innymi osobami, np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w zakrystii oraz w świątyni,

– Służba Liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momencie czytania lub śpiewu,

– koncelebransi, przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto umieścić przy wszystkich drzwiach wejściowych przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

W przypadku gdyby ktoś nie posiadał maseczki, duszpasterze powinni zaoferować ją nieodpłatnie.

4. Udzielanie Komunii Świętej

Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać nikogo do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego. Niedopuszczalne jest głoszenie w tej materii teorii niezgodnych z obowiązującą dyscypliną Kościoła.

Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

5. Sakrament pokuty i pojednania

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza

w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach, na kratkach od strony penitenta, należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu. Należy tam również umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym wskazane jest indywidualne nawiedzanie cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą oktawę Uroczystości.

Proszę Duszpasterzy, aby rozważyli możliwość zrezygnowania z jednej uroczystej Mszy św. i procesji w dniach 1 lub 2 listopada, a zamiast tego zaprosili wiernych do udziału w liturgiach sprawowanych w ciągu dnia w świątyniach. Zamiast jednej tradycyjnej liturgii na cmentarzu, można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach listopada, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń i wszelkich środków ostrożności.

7. Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętych powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym oraz wszystkim Siostrom i Braciom w Chrystusie za zrozumienie i budowanie wspólnoty Kościoła, otaczam każdego modlitwą i z serca błogosławię.

Sandomierz, 17 października 2020 r.

+Krzysztof Nitkiewicz

Biskup Sandomierski

ks. Roman Janiec

Kanclerz Kurii