Ogłoszenia duszpasterskie

WAŻNE!!!

Modlitwa w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w

Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób,

nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

W związku z dekretem ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza w sprawie zarządzeń wynikających ze stanu epidemicznego w Polsce w naszej parafii – odwołane są Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale, spowiedź wielkopostna w dniu 1.04. 2020 r., rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dekret stanowi, że obrzędy pogrzebowe mają być ograniczone do trzeciej stacji na cmentarzu. W kancelarii parafialnej należy o tym poinformować rodzinę zmarłego, prosząc również o nieprzekraczanie liczby pięciu żałobników (nie są wliczani sprawujący obsługę pogrzebu). Z rodziną zmarłego trzeba również ustalić datę Mszy św. żałobnej, w której podobnie, jak w pogrzebie, nie może uczestniczyć do odwołania więcej, niż pięć osób. Obecna sytuacja wyklucza ponadto możliwość gromadzenia się na tradycyjnych modlitwach za zmarłych w kościołach, kaplicach i domach.

Kancelaria parafialna jest nieczynna (tylko w nagłych wypadkach związanych z pogrzebem po uzgodnieniu telefonicznym z duszpasterzami):

Telefon kontaktowy:

Ks. Proboszcz – 604530170

Ks. Marcin – 661168418

Ks. Sylwester – 665982665

Chorych oraz osoby starsze, zaczynając od odwiedzanych w pierwsze piątki miesiąca – odwiedzimy po ustaniu czasu epidemicznego, jeśli zajdzie pilna potrzeba udzielenia sakramentów prosimy o kontakt telefoniczny i uzgodnienie czasu takiej wizyty, uwzględniając wskazania lekarzy i władz sanitarnych.

O ile nie istnieje zagrożenie życia, ani nie zachodzi inna nagląca potrzeba, wskazane jest przełożenie daty chrztów oraz ślubów, a w dalszej przyszłości – jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie - również Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy.

Do spowiedzi świętej przystępujemy z zachowaniem zasad władz sanitarnych.

Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, również za pośrednictwem internetu, zostaną przeprowadzone diecezjalne rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych obok rekolekcji już transmitowanych przez poszczególne parafie.

Zachęcamy do pobożnego uczestnictwa przez telewizje, radio i internet we Mszach Świętych i nabożeństwach, do korzystania z literatury religijnej i pięknej, do pogłębienia wiary w tych trudnych chwilach.

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,35-36) - mówi Pan Jezus.

Za przykładem świętego Józefa, wiernego w miłości do Chrystusa i Maryi, czuwajmy więc Drodzy Bracia nad sobą, swoją Parafią i Ludem Bożym.

 

Nr konta parafii - 85942900042001001025280001

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu 29.03.2020 r.

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

- Niedziela – V Niedziela Wielkiego Postu. Zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży w kościele do Wielkiego Piątku. Przestawiamy zegarek o godzinę do przodu z godz. 2.00 na 3.00.

Od jutra rozpoczynamy już odprawianie mszy św. na tygodniu o godz. 18.00

- Wtorek– o 17.30 nabożeństwo do M. B. z Guadalupe a o 18.00 Msza Święta.

- Czwartek – I-wszy czwartek miesiąca, o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja prowadzona przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 18.00 msza święta wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Modlimy się o powołania do służby Bożej. 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II . Przez pośrednictwo świętego zachęcamy do modlitwy w intencji Ojczyzny.

- Piątek – I-wszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedź od godz.17.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Godz. 17.45 – litania do Najśw. Serca Pana Jezusa. 18.00 msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

- Sobota – I-wsza sobota miesiąca, o godz. 17.15 różaniec i nabożeństwo fatimskie. 18.00 msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

- VI Niedziela Wielkiego Postu (Niedziela Palmowa). Niedziela Adoracyjna. Po mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic różańcowych.

2. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego i nowych numerów prasy katolickiej.
A także do zamawiania mszy św. za żywych jak i zmarłych, mszy św. gregoriańskich na 2020 r. Pamiętajmy szczególnie o jubileuszach, dniach urodzin i ważnych wydarzeniach w życiu rodziny.

3. Mamy okres wiosenny prosimy o uporządkowanie grobów a śmieci wrzucamy tylko do kontenera. Pamiętajmy również o uregulowanie opłat za wywóz śmieci wszystkich którzy posiadają groby na naszym cmentarzu.

4. Baranki Wielkanocne po 5 zł. do nabycia przy ołtarzu św. Barbary i jest tam również kosz do którego można składać różne produkty żywnościowe i odzież dla potrzebujących. Na kwiaty do Bożego grobu ofiary złożyli: Róża MB Wniebowziętej – 100 zł, Róża MB Królowej Rodzin – 100 zł – Bóg zapłać.

5. Caritas Diecezji Sandomierskiej prosi o przekazanie 1% podatku na Caritas (więcej informacji na plakacie i ulotkach leżących na stoliku).