Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

Uroczystość Zesłania Ducha Świetego – 31.05.2020 r.

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - w kościele Świętego Ducha odpust. Kończy się okres wielkanocny – przypominamy o obowiązku przystąpienia do spowiedzi i komunii wielkanocnej. 4 czerwca będzie dzień spowiedzi wielkanocnej w parafii.

Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele są każdego dnia o godz. 17.30.

- Poniedziałek – świeto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła msze św. w naszym kościele o godz. 6.30, 9.30 i 18.00. rozpoczyna się miesiąc czerwiec, nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.30. W tym dniu przeżywamy Dzień dziecka, siostra Justyna przeżywa swoje imieniny.

- Wtorek – wspomnienie bł. męczenników Sadoka i Towarzyszy. Nabożeństwo do M. B. z Guadalupe połączone z nabożeństwem czerwcowym o godz. 17.30 o godz. 18.00 msza św.

- Środa – wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

- Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, I-wszy czwartek miesiąca. Spowiedz wielkanocna od godz. 15.00. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja prowadzona przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 17.30 nabożenstwo czerwcowe o godz. 18.00 msza święta.

- Piątek – wspomnienie św. Bonifacego. Spowiedź I-wszo piątkowa od godz. 17.00. O godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe, o godz. 18.00 msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Odwiedziny chorych od godz. 9.00.

- Sobota – I-wsza sobota miesiąca. Godz. 17.00 różaniec, 17.30 nabożeństwo czerwcowe a o 18.00 msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP.

- Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświetszej. Na mszy świętej o godz. 12.15 będzie Rocznica Pierwszej Komunii Świętej. Zmiana Tajemnic różańcowych na mszy świętej o godz. 8.00.

2. Dziękujemy za 3 ofiary pieniężne na potrzeby kościoła – Bóg zapłać. Prosimy o uregulowanie ofiar na cmentarz związanych z wywozem śmieci.

3. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego i nowych numerów prasy katolickiej.
A także do zamawiania mszy św. za żywych jak i zmarłych, mszy św. gregoriańskich na 2020 r. Pamiętajmy szczególnie o jubileuszach, dniach urodzin i ważnych wydarzeniach w życiu rodziny.

4. Pracom renowacyjnym jest poddany instrument grający a także w tym roku wykonana zostanie część złocenia chóru. Prosimy o darowizny na ten cel renowacji od każdej rodziny z parafii.

5. W dniach 5-6 czerwca na Jasnej Górze 8 ogólnopolska (Duchowa) pielgrzymka Kół Żywego Różańca (transmisja modlitwy różańcowej i mszy świętej w telewizji Trwam).

6. 7 czerwca po mszy świętej o godz. 18.00 w naszej parafii odbędzie się spotkanie dla osób które brały udział w katechezach Nowej Ewangelizacji. Zapraszają Katechiści.

7. Procesja Bożego Ciała w tym roku ze względu na epidemię odbywać się będzie przy kościołach parafialnych. W naszym kościele po mszy świętej o godz. 9.30 będzie uroczysta procesja wokół kościoła do czterech ołtarzy.

DEKRET

o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325).

Dlatego przyjmując z radością zniesienie ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby uczestników liturgii odprawianej wewnątrz świątyni, postanawiam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane, udzielona 12 marca br. i przedłużona 21 marca, obowiązuje jedynie do dnia 31 maja br. włącznie.

Jednocześnie udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br.

Wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

Biskup Sandomierski

Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz

ks. Roman Janiec

WAŻNE!!!

Modlitwa w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

 

 

Kancelaria parafialna jest nieczynna (tylko w nagłych wypadkach związanych z pogrzebem po uzgodnieniu telefonicznym z duszpasterzami):

Telefon kontaktowy:

Ks. Proboszcz – 604530170

Ks. Marcin – 661168418

Ks. Sylwester – 665982665

„Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze” (Łk 12,35-36) - mówi Pan Jezus.

Za przykładem świętego Józefa, wiernego w miłości do Chrystusa i Maryi, czuwajmy więc Drodzy Bracia nad sobą, swoją Parafią i Ludem Bożym.

Nr konta parafii - 85942900042001001025280001