Ogłoszenia duszpasterskie

 

 

                  Ogłoszenia Duszpasterskie XV Niedziela Zwykła 12.07.2020 r.

 

Miesiąc lipiec, Papież Św. Jan XXIII, poświęcił go kultowi Najdroższej Krwi Jezusowej, przez cały miesiąc po Mszy Świętej wieczornej, odmawiamy litanię do Najdroższej Krwi Chrystusowej. Pamiętajmy w modlitwach w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych.

 

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:

 

 -Poniedziałek - Wspomnienie Św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.

 

- Wtorek – Nabożeństwo do M. B. z Guadalupe o godz. 17.30 o godz. 18.00 Msza Św.
                   Po Mszy Św. spotkanie w salce parafialnej dla Rycerzy Kolumba.

 

- Środa – Wspomnienie Św. Bonawentury Bp. dk.

 

- Czwartek- Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja prowadzona przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

- PiątekPamiętajmy w modlitwach, w intencji Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Ordynariusza naszej Diecezji, który obchodzi 60 rocznicę urodzin. Życzymy Ks. Biskupowi Bożego błogosławieństwa i opieki M.B. na dalsze lata.

 

- XVI Niedziela Zwykła .

 

Nie obowiązuje limit uczestników, w nabożeństwach wewnątrz świątyni, ale wierni zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych (noszenie maseczki – zakrywamy nos i usta).

 

2. Dziękujemy za 8 ofiar pieniężnych, na potrzeby Kościoła – Bóg zapłać. Prosimy
o uregulowanie ofiar, na cmentarz, związanych z wywozem śmieci.

 

3. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego, i nowych numerów prasy katolickiej,
a także do zamawiania Mszy Św. za żywych jak i zmarłych, Mszy Św. gregoriańskich na 2020 r. Pamiętajmy szczególnie o jubileuszach, dniach urodzin i ważnych wydarzeniach
w życiu rodziny.

 

4. Pracom renowacyjnym, jest poddany instrument grający, a także w tym roku wykonana zostanie część złocenia chóru. Prosimy o darowizny na ten cel renowacji, od każdej rodziny z parafii.

 

5. Trwają wakacje, dzieciom młodzieży i nauczycielom, życzymy błogosławionego wypoczynku. Pamiętajmy także, aby nie dyspensować się od niedzielnej Mszy Św.  a podziwiając Boga w otaczającej nas rzeczywistości, nie unikajmy spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Pamiętajmy też w tym czasie o stosownym ubiorze, gdy wchodzimy do miejsc sakralnych.

 

 

 

DEKRET

o obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

W Najświętszej Eucharystii, która urzeczywistnia Komunię z Bogiem i jedność Ludu Bożego jest obecny sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb Żywy (por. PO 5, KKK 1325).

Dlatego przyjmując z radością zniesienie ograniczeń sanitarnych dotyczących liczby uczestników liturgii odprawianej wewnątrz świątyni, postanawiam, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane, udzielona 12 marca br. i przedłużona 21 marca, obowiązuje jedynie do dnia 31 maja br. włącznie.

Jednocześnie udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i dni nakazane osobom: w podeszłym wieku, mającym objawy infekcji (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar itd.), przebywającym na kwarantannie i tym, które z innych powodów są szczególnie podatne na zakażenie bądź obawiając się jego, unikają przebywania w miejscach publicznych. Dyspensa ta będzie obowiązywała do końca czerwca br.

Wierni uczestniczący w liturgii mają obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów sanitarnych wydanych przez władze państwowe.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Sandomierz, 29 maja 2020 r.

Biskup Sandomierski

Krzysztof Nitkiewicz

Kanclerz

ks. Roman Janiec