Pielgrzymka do Łagiewnik 3 IV 2016

Niedziela Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach świętowana jest szczególnie uroczyście. Z różnych stron Polski i świata przybywają tam wówczas pielgrzymi upraszając Bożego Miłosierdzia dla siebie i innych. Również z naszej parafii kilkanaście osób wyruszyło tego dnia z pielgrzymką do Łagiewnik.

O godz. 10.00 wzięli oni udział we Mszy polowej, której przewodniczył metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz. Na czas celebry na ołtarzu umieszczono relikwiarze Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II. Do ich życia i posługi odnosił się ks. kardynał w głoszonej przez siebie homilii. Zachęcał również do modlitwy i udziału w zbliżającym się Światowym Dniu Młodzieży.

Wraz z rzeszami innych wiernych nasi pielgrzymi udali się do kościoła klasztornego aby przez modlitwę i ucałowanie relikwii św. s. Faustyny zawierzyć jej wstawiennictwu intencje, z którymi przyjechali oraz ludzi, którzy prosili ich o modlitwę, a szczególnie młodych, którzy przyjadą do Sandomierza z racji na ŚDM oraz tych z naszej wspólnoty parafialnej, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu.

o 15.00 uczestniczyli w modlitwie Godziny Miłosierdzia, prowadzonej w bazylice przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przez Rektora Sanktuarium ks. prałata Franciszka Ślusarczyka, upraszając Bożego Miłosierdzia w sprawach, z którymi przyjechali.

W programie znalazł się również czas na pielgrzymkowy posiłek oraz zatrzymanie się w innych obiektach Sanktuarium np. nowo powstałym Centrum św. Jana Pawła II.