Niedziela Palmowa w prafii

Niedziela Palmowa rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia, w którym przeżywamy najważniejsze dla nas wydarzenia zbawcze męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

Główne uroczystości tego dnia nasza parafia przeżywała w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii, który mówi o uroczystym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, nastąpiło poświęcenie palm i procesja, nawiązująca do tego wydarzenia. W czasie Liturgii Słowa, podobnie jak i na pozostałych Mszach, odczytana została Męka Pańska z podziałem na role, byśmy mogli jeszcze głębiej wejść w pasyjny charakter nadchodzących dni.