Odpust Nawrócenia św. Pawła Ap., 25 I 2016

Uroczystości odpustowe ku czci Nawrócenia św. Pawła Ap. 25 stycznia 2016r. prowadził w naszej parafii o. Michał Śliż, przeor klasztoru oo. Dominikanów przy kościele św. Jakuba Ap. w Sandomierzu. Przypomniał nam, że Bóg - tak jak św. Pawła - również nas posyła na głoszenie Ewangelii na krańce świata - nieraz znajdują się one bardzo blisko nas - w naszych domach czy miejscach pracy. Na zakończenie Mszy św. o. Michał udzielił obecnym błogosławieństwa relikwiami św. Pawła.