Relacja z peregrynacji Symboli ŚDM w Sandomierzu

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży, która odbyła się w dniach 1-2 maja w naszym mieście, spotkała się z dużym zainteresowaniem tak wśród młodych jak i starszych. Kościół Podwyższenia Krzyża, gdzie o godz. 19.00 w piątek rozpoczął się koncert zespołu "New Life M.", był wypełniony po brzegi. Mogliśmy również wysłuchać świadectwa młodych ludzi, którzy zawarli związek małżeński podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Wspólny śpiew animowany przez zespół przerodził się ostatecznie we wspólną modlitwę uwielbienia. Zakończył ją Apel Jasnogórski.
Następnie z kościoła wyruszyła procesja Drogi Światła, która zmierzała ulicami Sandomierza w kierunku katedry. Towarzyszyły jej liczne flagi symbolizujące poszczególne narody, których członkowie uczestniczą w ŚDM. Procesję z Krzyżem i Ikoną zakończyła Msza św. w bazylice katedralnej. Po niej nastąpił czas indywidualnej adoracji prowadzonej przez poszczególne parafie.
Wolontariusze naszej parafii ubrani w żółte kamizelki posługiwali jako porządkowi we wspomnianych wydarzeniach. Oni również animowali adorację w katedrze między godz. 2.00 a 3.00 w nocy.


Symbole pożegnaliśmy w sobotę 2 maja. Po zakończeniu Mszy św. w katedrze o godz. 10.00 zostały one przekazane przedstawicielom diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Niech dobry Bóg pomnaża w naszych sercach owoce tego szczególnego czasu i dopomaga nam właściwie przygotować się na Światowe Dni Młodzieży 2016.

Niech dobry Bóg pomnaża w naszych sercach owoce tego szczególnego czasu i dopomaga nam właściwie przygotować się na Światowe Dni Młodzieży 2016.