Powitanie Symboli ŚDM na Świętym Krzyżu

W niedzielę 19 kwietnia Symbole Światowych Dni Młodzieży - krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani - zostały przekazane diecezji sandomierskiej. U stóp Świętego Krzyża wraz z innymi na ich przybycie oczekiwała młodzież naszej parafii, przyodziana w pamiątkowe białe chusty, nawiązujące do hasła tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Symbole zostały przywiezione ok. godz. 16.00. Po ich powitaniu uformowano procesję i wśród radosnych śpiewów i świadectw uczestników wcześniejszych Dni Młodzieży wniesiono je na szczyt góry i ustawiono we wnętrzu bazyliki. Tam też została odprawiona Msza święta. Uczestniczyła w niej bardzo licznie zebrana młodzież - przedstawiciele wszystkich dekanatów diecezji.

Po zakończeniu uroczystości nasza parafialna grupa oddała cześć relikwiom drzewa Krzyża Świętego. Zwiedziła też budynki klasztorne, kruchtę, muzeum misyjne Ojców Oblatów oraz gołoborza Świętokrzyskiego Parku Narodowego.